Vergoedingen

Fysiotherapie (basisverzekering)

Sinds 1 januari 2004 is fysiotherapie niet langer opgenomen in het verplichte ziekenfondspakket en vanaf 01-01-2006 ook niet in de basisverzekering, dit houdt in dat fysiotherapie niet meer standaard vergoed wordt.
Bij de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

Volwassenen

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Klik hier om te zien om welke aandoeningen (volgens de wetteljke landelijke lijst chronische aandoeningen) het gaat. Ook via o.a. deze en deze link is de lijst te raadplegen.

De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden wel vergoed uit de basisverzekering. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt vanaf het kalenderjaar 2012 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Indien ouders een aanvullende verzekering hebben, kunnen kinderen tot 18 jaar hier ook aanspraak op maken. Voor bepaalde aandoeningen op de chronische lijst geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Beperkingen van vergoeding voor sommige chronische aandoeningen

Op de zogenaamde chronische lijst staan alle aandoeningen waarvan de behandeling door de fysiotherapeut wordt vergoed. Deze lijst wordt met enige regelmaat gewijzigd. Zie hiervoor de verwijzingen naar de chronische lijst zoals vermeld onder het kopje 'Volwassenen' hierboven.

Het is dus goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar verschillen. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld bij sportblessures of na een ongelukje. Maar ook als u bijvoorbeeld reuma hebt. De behandelingen van deze aandoening worden helemaal niet vergoed uit de basisverzekering.

Fysiotherapie (aanvullende verzekering)

Om verzekerd te zijn van fysiotherapie kunt u zich aanvullend verzekeren. In de meeste aanvullende verzekeringen wordt fysiotherapie gedeeltelijk of geheel vergoed. Een overzicht van verzekeraars en wat zij te bieden hebben in hun aanvullende pakketten kunt u vinden op www.independer.com. Via www.independer.com site kunt U ook polissen van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een zorgverzekering afsluiten.

Om het risico dat u voor aanzienlijke kosten komt te staan te voorkomen, wordt u geadviseerd om een goede aanvullende verzekering te sluiten, waarin fysiotherapie bij voorkeur onbeperkt (in aanvulling op de basisverzekering) wordt vergoed. In dit overzicht treft u polissen voor aanvullende verzekeringen die zo'n (onbeperkte) dekking bieden (disclaimer). In het overzicht zijn alleen de individuele polissen opgenomen. Aanbiedingen in het kader van collectiviteiten zijn niet genoemd. Op de tarieven pagina vindt u tot slot een lijst met maatschappijen, verzekeraars en gevolmachtigden waarmee wij een contract hebben afgesloten.

Omdat elke ziektekostenverzekering anders is en ook bij eenzelfde ziektekostenverzekeraar de pakketten verschillen is het raadzaam om te informeren of fysiotherapie therapie wordt vergoed, zo ja hoeveel behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen.
De (Studenten) Standaard Pakket Polis geeft dezelfde dekking als de basisverzekering.

Behandeling met en zonder verwijzing

Het is vanaf 01-01-2006 wettelijk mogelijk om zonder verwijzing 'n afspraak te maken (DTF ofwel Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Houdt u er hierbij wel rekening mee dat de eerste behandeling ook bestaat uit een zogenoemde screening. Hieraan zijn extra kosten verbonden (zie Tarieven). Tevens worden voor deze zitting zonder verwijzing twee behandelingen in rekening gebracht. Controleer uw dekking of het misschien raadzaam is om via de huisarts een verwijzing te regelen om zodoende zoveel mogelijk behandelingen vergoed te krijgen.

Acupunctuur / Dry Needling

Voor acupunctuur hebt u geen verwijzing van de huisarts nodig. U bent vrij om er zelf voor te kiezen.
Deze behandelingen dient u zelf te betalen. U ontvangt hiervoor een particuliere nota.

Menig zorgverzekeraar vergoedt via een aanvullend pakket (alternatieve geneeswijzen) onder verschillende voorwaarden met verschillende vergoedingen. Voor de lijst met vergoedende zorgverzekeraars wordt verwezen naar de website van de NVA (www.acupunctuur.nl). U kunt natuurlijk altijd, voorafgaand aan de behandeling, zelf contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

No-claim regeling (2007)

De no-claim regeling heeft alleen invloed op kosten die worden gemaakt vanuit de basisverzekering. De no-claim regeling is niet van toepassing op alles wat vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, o.a. fysiotherapie.
Voor de fysiotherapie die binnen de basisverzekering valt, geldt dat fysiotherapie voor de jeugd tot 18 jaar niet onder de no-claim regeling valt.
Fysiotherapie voor chronisch zieken (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) valt wel onder de no-claim regeling.

Afschaffing No-Claim versus Invoering Eigen Risico (2008)

Tot 1 januari 2008 was er sprake van een no-claim regeling. Maximaal werd € 255,00 terug ontvangen per jaar indien geen aanspraak was gemaakt op medische zorg. Dit is afgeschaft per 1 januari 2008. Hiervoor in de plaats is een verplicht eigen risico ingevoerd. Voor 2020 geldt een eigen risico van € 385,00 per jaar.
Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.
Het eigen risico is niet van toepassing op alles wat vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, o.a. fysiotherapie.
Naast het verplicht eigen risico blijft ook het vrijwillig eigen risico bestaan.
In bepaalde gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er - o.b.v. de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) - recht op hebben.