Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie?

Bewegen lijkt vanzelfsprekend, de gewoonste zaak van de wereld. Maar dat geldt niet altijd voor iedereen: bewegen kan ook een last of belasting zijn. Vaak kunnen klachten van het spierstelsel en/of het bewegingsapparaat uitstekend behandeld worden; dat is het vak van de fysiotherapeut: de specialist in beweging!

De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in het bewegend functioneren. De klachten die de fysiotherapeut kan behandelen zijn uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering, functiebeperking, conditievermindering en ademhalingsproblemen. Ook de oorzaken van de klachten kunnen verschillen. Soms gaat het om een puur lichamelijke aandoening, bijvoorbeeld pijn en bewegingsbeperking na verzwikking van de enkel. Soms is er sprake van complexere omstandigheden, bijvoorbeeld nek- / schouderklachten als gevolg van langdurig en eenzijdig belasten in combinatie met een hoge werkdruk.

Welke behandelmogelijkheden / therapieën past de fysiotherapeut toe?

De meest voorkomende therapieën zijn:

Individueel wordt bepaald welke behandelmethode de voorkeur geniet, vaak worden verschillende therapievormen gecombineerd.

Hoe komt u bij een fysiotherapeut?

Uw huisarts of specialist kan u naar een fysiotherapeut verwijzen. Sinds 1 januari 2006 kunt u ook direct contact opnemen met een fysiotherapeut als u uw klachten herkent, of als u het idee hebt dat deze door een fysiotherapeut behandeld zouden kunnen worden. Wanneer u aan huis behandeld moet worden heeft u wel een verwijzing van de arts nodig. Dit geldt ook bij een chronische indicatie. De fysiotherapeut zal indien nodig contact hebben met uw arts. Zo weet u zeker dat uw gezondheid in goede handen is.

CQ-index Fysiotherapie

De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Hierbij wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke of online vragenlijst voorgelegd. Op deze manier kan men achterhalen wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn.

Vanaf maart 2012 is deelname aan de CQ-index Fysiotherapie een eis van Achmea voor het afsluiten van een (basis-)contract. Per januari 2014 is deelname aan de CQ-index Fysiotherapie ook bij Menzis contracten verplicht. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u hieraan mee wilt werken. Daarom kunt u als Achmea of Menzis patiënt verzocht worden bovengenoemde vragenlijst in te vullen.