Dry Needling

Dry Needling is een behandelmethode die door fysiotherapeuten uitgevoerd mag worden. Door middel van specifieke behandeltechnieken worden spieren aangeprikt waarna er een snelle en langdurige ontspanning ontstaat. Hierdoor kan de pijn afnemen. Voor Dry Needling worden "droge" acupunctuurnaalden gebruikt. Er wordt geen vloeistof in de spier ingebracht.
Met de naaldjes worden de triggerpoints opgezocht in de spier. Triggerpoints zijn zogeheten "knopen" in de spier, die naast lokale drukpijn, ook vaak pijn veroorzaken elders in het lichaam. Deze triggerpoints kunnen vaak de hoofdoorzaak zijn van uw klachten.

Triggerpoints zijn te herkennen aan:

Behandeling

De behandeling richt zich met name op die klachten waarbij spieren (vaak al langdurig) gespannen zijn en pijnklachten geven. Voorbeelden hiervan zijn hoofdpijn, lage rugklachten, tennis- of golfers elleboog, e.d.
Door het gericht prikken met een naaldje worden de spier-"knopen" losgemaakt. Doel is het opwekken van een zgn 'local twitch respons' waarna deze spier zich meer ontspant.
Bestaan de klachten langer, dan zijn er meestal meer spieren bij betrokken. Vaak breiden de klachten zich uit, ook langs de wervelkolom. We betrekken deze spieren ook in de behandeling. Vervolgens is het advies om deze spieren te stretchen en uiteindelijk de spieren weer voldoende belastbaar te maken middels oefen/trainingstherapie.

Dry Needling is niet hetzelfde als acupunctuur

Bij klassieke acupunctuur worden vaak meerdere naalden in het lichaam geprikt, die daar enige tijd in blijven zitten. Bij Dry Needling wordt meestal één naald gebruikt, waarmee kortdurend spieren worden behandeld.
Bij klassieke acupunctuur wordt gewerkt vanuit een energetisch concept. De punten op de meridianen worden geselecteerd op basis van o.a. tong en polsdiagnostiek om de energiestroom te kunnen beïnvloeden.
Bij Dry Needling richten we ons zoals hierboven beschreven op spier-"knopen" en is de verklaring van het effect ervan niet gebaseerd op "energie" reguleren, maar op basis van fysiologie en biochemische processen. Hierbij sluit het aan bij het werkveld van de fysiotherapeut.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk. U bent van harte welkom.

Acupunctuur bij Psycho Emotionele Klachten

Ons bewustzijn (Shen) is bepalend voor de gezondheid van ons lichaam. De gebruikelijke term voor "ziekte" in het chinees is Bing. Precies vertaald betekent Bing echter "aandoening van het Hart", wat ontegenzeggelijk wil zeggen dat het lichaam ziek wordt door mentale, emotionele of spirituele (vb. religieuze) oorzaken. Belangrijke oude Chinese geneeskundige teksten bevestigen dit duidelijk: "de emoties zijn de belangrijkste oorzaak van ziekte".
Het is evident dat aanhoudende, terugkerende of hevige emoties kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Angst, verdriet, schuldgevoelens, haat, wrok etc. veroorzaken een gevoel van afscheuren, vereenzamen, verkrampen, verstijven, ineenkrimpen ....... tegengesteld aan het natuurlijke, levenwekkende, warme, uitstralende en verbindende effect van het gevoel van liefde dat aan de basis ligt van leven en gezondheid.

De oorspronkelijke acupunctuur had veel meer aandacht voor de gevoelsmatige en spirituele achtergronden van gezondheid en ziekte, maar de wetenschappelijke ambitie van de moderne Chinese geneeskunde heeft geleid tot het "uitzuiveren" van deze aspecten uit de huidige acupunctuur. Ervaring toont aan dat de acupunctuur een precies en doeltreffend middel is om stagnerende emoties te ventileren en zo de vrije circulatie van Qi (energiestroom), dus levensvreugde en gezondheid te herstellen.
Opstapeling van emoties of hevige emotionele toestanden kunnen dwangmatige gedragspatronen doen ontstaan met invloed op een lichamelijke of psychische functie. Tijdens de acupunctuurbehandeling voor psycho-emotionele problematiek wordt er een specifieke puntentechniek toegepast waarbij er in een bepaalde volgorde geprikt worden, matig gestimuleerd en waarbij de naalden ongeveer 20 minuten ter plaatse gehouden worden.
Deze techniek wordt uiteraard zo goed mogelijk toegepast in het totale behandelingsschema.

Volgens de Chinese theorie op dit gebied kunnen de geconstateerde verstoringen soms teruggevoerd worden tot ervaringen van eerdere generaties waardoor de herkenbaarheid van de ondervonden emoties voor de patiënt moeilijk zijn. De symptomen zijn vaak gerelateerd aan het onderbewuste waarbij het lichamelijke zelfbeschermingssysteem aanleiding kan geven tot het manifesteren van de emotionele klachten.
Uit ervaringen is inmiddels gebleken dat veel van deze klachten middels acupunctuur vaak goed behandeld kunnen worden met soms verbluffende resultaten.

Voor nadere informatie kunt u kijken op de website van Bruno Braeckman www.acu-bruno.be