Disclaimer

Deze website is eigendom van Fysio Liendertseweg.
Fysio Liendertseweg is geregistreerd onder nummer 32152258 bij de Kamer van Koophandel.
Vanzelfsprekend streven wij naar correcte en actuele informatie op deze site. Wij kunnen dit echter niet garanderen. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, achterhaalde gegevens of het niet beschikbaar zijn van de website.
De website publiceert altijd de meest recente versie van de disclaimer.

Informatie op externe sites

De website bevat links naar externe sites. De informatie op deze sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor die informatie.

E-mail

Alle e-mailberichten (inclusief eventuele bijlagen) van Fysio Liendertseweg zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Voor mogelijke onjuistheid en/of volledigheid van de informatie kan Fysio Liendertseweg geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van het bericht rechten worden ontleend.
De inhoud van het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht.
Indien u niet de beoogde ontvanger bent, verzoeken wij u het bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen en wijst Fysio Liendertseweg u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van dit bericht (inclusief bijlagen).

MijnZorgApp SMS-, e-mail- en push-berichten

Tevens wijzen wij u er op dat u, bij gebruik van onze MijnZorgApp, een SMS-, email- of push-bericht van ons krijgt toegestuurd. Deze bevestigings- en herinneringsservice is een extra service van onze kant, waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak.
Deze berichten kunt u zelf beheren en wijzigigen via de MijnZorgApp onder het menu "Instellingen -> Berichten beheren".